Inštitut za inovativnost in tehnologijo –

Korona plus d.o.o.

{

Aforizmi

<script language="JavaScript"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->// ==============================================<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// Copyright 2004 by CodeLifter.com<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// Free for all; but please leave in this header.<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// ==============================================<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var Quotation=new Array() // do not change this!<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->// Set up the quotations to be shown, below.<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// To add more quotations, continue with the<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// pattern, adding to the array. Remember<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// to increment the Quotation[x] index!<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Quotation[0] = "\"Današnje ideje so seme jutrišnje žetve. Iz večine bo pognala trava, iz redkih mogočno drevo.\" - Borut Likar";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Quotation[1] = "\"Ko boš pri delu nehal delati napake, je čas za razmislek o tem, kdaj si zadnjič nekaj naredil prvič.\" - Borut Likar";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Quotation[2] = "\"Če bo prihodnost taka, kot jo vidimo danes, še ne bomo v prihodnosti.\" - Borut Likar";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Quotation[3] = "\"Homo je postal Homo Sapiens, ko je uresničil prvo idejo. In bo Homo Futurus, ko bo uresničil stoto.\" - Borut Likar";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Quotation[4] = "\"Ne išči ideje zaradi ideje! Naj bo vodilo star problem ali nov izziv!\" - Borut Likar";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Quotation[5] = "\"Avtokratski šef v skupini ustvarjalcev je kot slon v trgovini s porcelanom.\" - Borut Likar";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Quotation[6] = "\"Tudi največje inovacije potrebujejo za uresničitev neustvarjalne garače.\" - Borut Likar";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Quotation[7] = "\"Bi želeli imeti v podjetju same ustvarjalce? Za okus poskusite jesti cel teden le jagode!\" - Borut Likar";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Quotation[8] = "\"Prihodnost inovacij? Če jo danes poznam, ne bo posebno inovativna!\" - Borut Likar";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Quotation[9] = "\"Če ti ponovno ni uspelo, nisi neuspešen. Neuspešen si takrat, ko nehaš poskušati.\" - Borut Likar";<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->// ======================================<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// Do not change anything below this line<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// ======================================<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var Q = Quotation.length;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var whichQuotation=Math.round(Math.random()*(Q-1));<!-- [et_pb_line_break_holder] -->function showQuotation(){document.write(Quotation[whichQuotation]);}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->showQuotation();<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Izvedenih projektov

Izobraženih mladih

Izobraženih mentorjev